Aasian kielten trendi Euroopassa

Aasian kielten trendi Euroopassa

Aasian kielten trendi Euroopassa

Nykyään lisääntyneet matkustamisen vuoksi, nimenomaan Aasian kielistä on tullut hyvinkin suosittuja suomessa. Eurooppalaisten innostus Aasian matkoihin, onkin lisännyt huomattavasti kyseisten maiden kielten opiskelua. Nimenomaan kiinan ja japanin kielien opiskelu on tullut erittäin suureen suosioon. Näitä pääseekin opiskelemaan oikeastaan millä tahansa paikkakunnalla ja oikeastaan jokainen kansanopisto tarjoaakin omat kurssinsa kyseisten kielien opiskeluun. Suomen Japani trendi onkin kasvanut viime vuosina huomattavasti ja se näkyykin kaikessa. Anime –sarjat, manga –sarjakuvat, cosplay –pukeutuminen, japanilaiset ilmiöt ja J-pop näkyvät Suomessa jo melkein jokaisen arjessa tavalla tai toisella. Japani on ruvennut kiinnostamaan tyttöjä, poikia, vanhoja ja nuoria täysin samalla tavalla. Kieli onkin nimenomaan ruvennut kiinnostamaan erityisesti ala-asteikäisiä, jotka seuraavat jatkuvasti anime –sarjoja. Japani ei kuitenkaan ole ainoa Aasian kieli, joka on ruvennut kiinnostamaan enemmän suomalaisia, nimittäin kiinan ja arabian kielien opetuksen kysyntä, on saanut jopa hallituksen lisäämään ne opetussuunnitelmaan.

Aasialaisia kieliä opetussuunnitelmaan

Uudessa opetussuunnitelmassa onkin ruvettu suunnittelemaan aasialaisten kielien laittamista perusopetussuunnitelmaan, vapaaehtoisiksi kieliksi. Tätä onkin jo käytännössä kokeiltu osassa maan lukioista. Kielikokeilu kävinkin hyvin tuotannolliseksi, nimittäin esimerkiksi arabien kielen kurssi täyttyi saman tien. Joihinkin lukioihin onkin lisätty vaihtoehtoisiksi kieliksi kiinan kieli, japanin kieli ja arabian kieli.

Tämä kuitenkin tarkoittaa huomattavasti vaativampaa opiskelua, sillä tällöin pitää normaalin puhekielen lisäksi opetella vieras kirjaimisto. Tämä muutos onkin aloittanut Suomen ensimmäisen lukion arabian kielen kurssin. Näitä kieliä pystyykin halutessaan aloittaa opiskelemaan lukiossa. Näiden kielten virallisiin opiskeluihin ollaankin tekemässä virallisia ohjeistuksia, jolloin kaikissa lukioissa pystyttäisiin tarjoamaan yhtä laadukasta ja samankaltaista opiskelua. Uudistukseen on tarkoitus lisätä lisää kieliä, mutta tällä hetkellä uudistus pitää sisällään pelkästään japanin, kiinan ja arabian kielen. Ensimmäiseksi onkin tarkoituksena nähdä, että minkälaisen vastaanoton kyseiset kielet saavat. Kieliä on kuitenkin aina opetettu Suomessa aiemmin esimerkiksi kulttuuriopistoilla. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun se tulee osaksi Suomen lukioiden opetusta.

Aasialaisia kieliä opetussuunnitelmaan

Aasialaisia kieliä opetussuunnitelmaan

Tämä kuitenkin on haasteellinen toteuttaa, sillä selvillä ei ole, että kuinka helposti aasialaisia kieliä on oikeasti mahdollista oppia lukioiden tarjoamissa lyhyissä kursseissa. Lyhyt oppimäärä ei pystykään takaamaan näin merkittävästi Euroopan kielistä poikkeavia kieliä, esimerkiksi pelkkä kirjaimisto vaati huomattavasti enemmän opiskelua ja panostusta. Kurssin kuitenkin pystyvät tarjoamaan jokaiselle kielien alkeet ja perusrakenteet, jolloin kiinnostuneimmat opiskelijat pystyvät syventämään opintojaan lukioiden ulkopuolella. Tällöin on helppo saada peruskäsityskieleen, jolloin jatko-opetuksesta voi päättää itse.

Japanin ja kiinan kielen opetusta on kuitenkin tarjottu jo aiemmin Helsingin kielilukiossa. Helsingin kielilukio onkin paikka, jonne uusien kielien opetus on helpointa lisätä. Lukion tuottaman kiinnostuksen myötä kieliä on kuitenkin haluttu lisätä laajemmin muihinkin lukioihin, jotta normaaleidenkin lukioiden oppilailla olisi mahdollista tutustua myös erikoisempiin kieliin lukio-opintojen ohella. Tämä opetussuunnitelma onkin jatkuvan työn alla, jotta kyseisiä kieliä päästään opettamaan mahdollisimman monessa lukiossa.

Kuten aiemmassa tekstissä mainittiinkin, niin Suomen ensimmäinen arabien kielen lukiokurssi täyttyi saman tien. Tämä kurssi käydäänkin Helsingin lukiossa, joka ottaakin suuren askeleen eteenpäin tarjoamalla kyseisen kielen opiskelumahdollisuuden. Arabien kielen opetus onkin ollut oppilaiden toivomuksissa monta vuotta, joten se vihdoinkin päätettiin toteuttaa. Se oli myös tästä syystä huomattavasti helpompi lisätä opetussuunnitelmaan, nimittäin kielen suosio tiedettiin jo valmiiksi. Yhtenä syynä kielen suosiolle on varmasti lisääntynyt maahanmuutto, joka on tuonut maahamme huomattavan määrän arabien kielen puhujia lisää. Kurssin menestyksen takia kyseistä kieltä yritetäänkin saada muihinkin lukioihin, jolloin se tulee osaksi perusopetussuunnitelmaa.