Erot Britti Englannin Ja Amerikan Englannin Välillä

Erot Britti Englannin Ja Amerikan Englannin Välillä

Erot Britti Englannin Ja Amerikan Englannin Välillä

Vanha sanonta kuuluu seuraavasti ”Amerikka ja Britannia ovat kaksi kansakuntaa, jotka jakavat yhteisen kielen”. Mutta ovatko Amerikan englanti ja Brittien englanti todellakin niin erilaiset? Otetaan asiasta selvää.

Historiaa

Kun ensimmäiset siirtolaiset lähtivät Amerikkaan, he puhuivat uudessa kotimaassaan kuten aiemminkin – tietysti – ja eristyksissä kotimaastaan olevat ihmiset ovat usein myös kielen kannalta konservatiivisia. Niinpä Amerikassa on säilynyt moni aiemmalle brittienglannille ja kyseessä on nimenomaan niin sanottu ”Standard English” eli yleistetty englanti, olivathan uudisasukkaat hyvin koulutettuja ylempiluokkaisia brittejä. tunnusomainen piirre sanaston ja morfologian suhteen. Samoin islantikin on säilyttänyt vanhempia kielen piirteitä, mitkä ovat kadonneet sen muista sukukielistä. Myös ääntäminen tiettyjen sanojen suhteen nykyamerikanenglannissa on lähempänä 1600-luvun brittienglantia kuin brittienglanti nykyään. Näin ollen on absurdia sanoa, että amerikanenglanti olisi “huonompaa” englantia kuin brittienglanti, onhan amerikanenglannin juuret juuri Brittein saarilta!

Sanasto

Merkittävin ero Amerikan ja Britti englannin välillä on sanasto. Satoja jokapäiväisiä sanoja ilmaistaan eri tavalla.

  • Esimerkiksi britit kutsuvat auton etuosan konepeltiä sanalla ”bonnet”, kun taas amerikkalaiset kutsuvat sitä sanalla ”hood”.
  • Amerikkalaiset kutsuvat lomaa ”vacations”, kun taas britit kutsuvat lomaa sanalla ”holidays”
  • Amerikkalaiset kutsuvat asuntoa ”aparment” kun taas Englannissa asuntoa kutsutaan ”flat”

Erovaisuuksia on toki paljon enemmänkin yllä olevien esimerkkien lisäksi On paljon enemmän esimerkkejä kuin me puhumme täällä. Onneksi useimmat amerikkalaiset ja britit voivat yleensä arvata merkityksen lauseen yhteydessä. Alla muutamia esimerkkejä ruokaan liittyvien sanojen eroja.

Yhteiset substantiivit

Kahden englannin lajikkeen välillä on muutama kieliopillinen ero. Aloitetaan kollektiivisilla substantiiveilla. Käytämme kollektiivisia nimekkeitä viittaamaan henkilöryhmään.

Amerikkalaisessa englannissa kollektiiviset substantiivit ovat yksinäisiä. Esimerkiksi henkilöstö viittaa työntekijöiden ryhmään; bändi viittaa ryhmään muusikoita; joukkue viittaa joukkoon urheilijoita. Amerikkalaiset sanoivat, “bändi on hyvä.”

Mutta brittiläisessä englannissa kollektiiviset substantiivit voivat olla yksittäisiä tai monikulttuurisia. Saatat kuulla joku Britanniasta sanoa, “joukkue pelaa tänä iltana” tai “joukkueet pelaavat tänä iltana.”

Yhteiset substantiivit

Yhteiset substantiivit

Apuverbejä

Toinen kielioppiero amerikkalaisen ja brittiläisen englannin välillä liittyy apuverbeihin. Apuverbit ovat verbejä, jotka auttavat muodostamaan kieliopillisen funktion. Ne niin ikään “auttavat” pääverbiä lisäämällä tietoa ajasta, paikasta ja ympäristöstä.

Katsotaanpa, että apuverbi on. Britit käyttävän usein verbejä tulevaisuuteen viitaten.

Esimerkiksi, “menen kotiin nyt. Ilmaistaan brittiläisittäin ”I shall go home now”, joka on melko virallinen ilmaisu. Kun taas amerikkalaiset ilmaisevat tismalleen saman lauseen ”I will go home now”.

Ääntäminen

Oikeakielinen ääntäminen onkin tärkeää opetella vierasta kieltä lukiessa, ja usein kannattaakin opetella sekä britti- että amerikanenglannin variantti (nämä kaksi ääntämistapaa on usein oppikirjoihin laitettu). Jotkin sanat, kun lausutaan brittienglannissa eri tavalla kuin amerikanenglannissa. Esim. sanan leisure ‘vapaa-aika’ ensimmäinen tavu lausutaan brittienglannissa [le], kun taas amerikanenglannissa [li:]. Muita yleisiä ääntämiseltään eroavia sanoja ovat esim. eitherneithertomatoclerklaboratory ja lieutenant.

Toisaalta jotkin sanat lausutaan lähestulkoon samalla tavalla, vaikka ne kirjoitetaan eri tavoin, kuten lentokone: aeroplane (Br.) ja airplane (Am.) sekä auton rengas tyre (Br.) ja tire (Am.) Toki ääntäminen ja puhetapa Briteissä ja Amerikassa eroaa toisistaan, aivan kuten kaikissa muissakin maissa, missä puhutaan englantia. Toisaalta ne eroavat saman maan sisälläkin.

Lyhyt yhteenveto

Britti- ja amerikanenglannin eroista on toistuvasti juttua monessa eri yhteydessä. Joskus ehkä eroja korostetaan enemmän kuin samankaltaisuuksia – samasta kielestä britti- ja amerikanenglannissa kuitenkin puhutaan!

On normaalia, että kielessä esiintyy erilaisia sanoja ja rakenteita riippuen asuinpaikasta, onhan meilläkin käytössä vastat ja vihdat, miet ja määt sekä erilaiset menneen ajan muodot.

Pitää muistaa, että murteen lisäksi tyyli ratkaisee puhetavan: virallisemmissa yhteyksissä puhutaan eri tavalla kuin kavereiden kanssa. Loppujen lopuksi jokainen ihminen puhuu kieltä omalla tyylillään.