Espanjan kieli – Español

Kielen historia

Espanjan kieli kuuluu romaanisukuisten kielten joukkoon. Se on yksi maailman puhutuimmista kielistä englannin ja kiinan rinnalla. Espanjaa äidinkielenään puhuvia henkilöitä on reilut 470 miljoonaa maailmanalaajuisesti ja jos mukaan lasketaan espanjaa toisena kielenä puhuvat, nousee lukema noin reiluun 570 miljoonaan.

Ensimmäiset löydetyt espanjan kieliset dokumentit ovat 9-vuosisadalta. Ennen modernia aikaa suurimmat espanjan kielen kehitykseen vaikuttavat kielet olivat romaanisukuiset kielet; katalaani, portugali, galego ja myöhemmin ranska ja italia. Lähes yllättävää on myös se, että espanjan kielessä on useita sanoja arabiasta sekä pienempiä vaikutteita saksan sukuisista kielistä.

Espanjan kieli maailmalla

Sana Espanja ei suinkaan tarkoita sitä, että espanjaa puhuttaisiin vain Espanjan rajojen sisällä. Kieltä puhutaan laajasti Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa. Kaukaisessa historiassa 16-vuosisadalla kolonisaation seurauksena espanjan kieli levisi Amerikkaan, Afrikkaan, Oseaniaan sekä Filippiineille. Tästä johtuen Yhdysvalloissa on suuri joukko kansalaisia, jotka puhuvat espanjaa. Afrikan ainoana maana Päiväntasaajan Guineassa puhutaan espanjaa virallisena kielenä ja Filippiinien kielissä on useita viittauksia espanjan kielestä.

Espanja on virallinen kieli Argentiinassa, Boliviassa, Chilessä, Costa Ricassa, Dominikaanisessa tasavallassa, Ecuadorissa, El Salvadorissa, Espanjassa, Guatemalassa, Hondurasissa, Kolumbiassa, Kuubassa, Meksikossa, Nicaraguassa, Panamassa, Paraguayssa, Perussa, Päiväntasaajan Guineassa, Uruguayssa sekä Venezuelassa. Jokaisessa maassa kielelle on kuitenkin kehittynyt eri murre ja Euroopassa puhuttava espanja poikkeaa pitkälti monissa Etelä-Amerikan maissa puhutusta espanjasta.

Espanjan kieltä kutsutaan myös kahdella eri tavalla maasta riippuen: español tai castellano.

Espanjan kielen luonne

Kielenä espanja on hyvinkin foneettinen eli äänteellinen kieli ja ääntämisessä on useita poikkeuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjaimet lausutaan johdonmukaisesti ja eri kirjaimet sanoissa edustavat tiettyjä äänenpaineita. Poikkeuksia ääntämisessä on useita. Esimerkiksi h-kirjain on lähes aina äänetön, j-kirjain lausutaan usein h-kirjaimena ja r-kirjain äännetään voimakkaasti.

Espanjan kielessä adjektiivit taipuvat pääsanan mukaan luvussa ja suvussa ja verbit taivutetaan kuudessa eri persoonassa. Suurimpana haasteena kielessä ovatkin substantiivit, jotka esiintyvät kahdessa suvussa – feminiininä sekä maskuliinina. Näin ollen epämääräiset artikkelit luokitellaan una ja un muotoon ja määräiset artikkelit a ja e muotoon. Yleinen sääntö substantiiveissa on se, että o-päätteiset substantiivit ovat maskuliineja ja a-päätteisen substantiivit ovat feminiinejä. Luonnollisesti, jos puhutaan naispuolisesta henkilöstä, niin se tarkoittaa feminiiniä, kun taas puhuttaessa miehestä tarkoitetaan maskuliinia. Sääntöihin liittyy myös poikkeuksia muutamien sanojen kohdalla, kuten esimerkiksi sanat valokuva (la foto) ja sana päivä (el dia).

Espanja virallisena kielenä eri organisaatioissa

Espanja on erittäin tärkeä kieli isoissa organisaatioissa sekä unioneissa ja se on yksi virallisista kielistä Yhdistyneissä Kansakunnissa, Euroopan Unionissa, Yhdysvaltojen virallisessa organisaatiossa, Etelä-Amerikan Unionissa ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian ja Afrikan useissa virallisissa eri organisaatioissa.

Espanjan kielen opiskelu

Espanjan kieli kasvattaa suosiotaan vuosi vuodelta ja näin ollen myös kielen opiskelijoiden määrä kasvaa. Onkin tutkittu, että espanja on yksi suosituimmista opiskelluista kielistä maailmalla ja joissain maissa sen opiskelu aloitetaan jo ala-asteella. Muutoin kieltä voi opiskella esimerkiksi kansanopistoissa, lukioissa sekä yliopistoissa. Nykyään erittäin suosittua on myös etäopiskelu, joka tapahtuu itseopiskeluna omaan sopivaan tahtiin. Kyseisen opiskelumuodon mahdollistavat lukuisat e-oppimisportaalit internetissä. Muun muassa sivusto WordDive tarjoaa espanjan kursseja verkossa. Kielten opiskeluihin liittyy vahvasti myös yksi ei kirjoitettu sääntö. Kielen oppii yleensä nopeinten itse kieltä puhutussa maassa. Esimerkiksi EF – education first tarjoaa kielimatkoja espanjan kielisiin maihin, joissa kieltä voi opiskella intensiivisesti paikallisten ihmisten ympäröimänä jolloin kieltä myös kuulee taukoamatta.