Hindi kieli ja hindulaisuus

Hindi kieli ja hindulaisuus

Hindi kieli ja hindulaisuus

Usein puhuttaessa hindistä ja hindulaisuudesta monet meistä jäävät miettimään suu auki, että mitä sillä loppujen lopuksi tarkoitetaan.

Hindistä puhuttaessa puhutaan kielestä ja hindulaisuudella tarkoitetaan moninaista ryhmää erilaisia suuntauksia sekä uskontoja. Tarkkoja oltaessa, Hindulaisuus on merkitty historian kirjoihin maailman vanhimmaksi elossa olevaksi uskonnoksi.

Hindustani

Hindustani on indoarjalainen kieli, joka on jakaantunut kahdeksi kirjakieleksi; hindiksi ja urduksi. Kielet ovat ymmärrettävissä keskenään, niitä vain kirjoitetaan eri aakkosin. Yhteensä kielillä on noin 500 miljoonaa puhujaa.

Hindi – हिन्दी

Hindi on toinen hindustanin kielen lajeista, joka on alkuperäisin Intiasta. Kuten Intian asukasmäärä on hurja, niin on Hindillä noin 260 miljoonaa puhujaa maailmanlaajuisesti. Intian lisäksi Hindiä puhutaan myös naapurimaassa, Pakistanissa. Hindi pysyy tiukasti maailman neljän puhutuimman kielen joukossa englannin, kiinan sekä espanjan lisäksi. Suurimmaksi osaksi Hindin puhujat ovat alkuperiään kotoisin Intian Pohjois-osista, kuten Delhistä, Rajasthanista sekä Maharashtranista. Toki perheiden ja sukujen levittyä ympäri Intiaa, kieltä puhutaan laajasti koko maanlaajuisesti. Hindin kirjoittaminen ei ole yksinkertaisinta puuhaa, sillä sitä kirjoitetaan käyttäen devanagari-aakkosia. Kieli kuuluu itsessään indoarjalaisten kielien sukuun.

Urdu – (اردو)

Kun Hindiä puhutaan laajasti ympäri Intiaa, niin Urdun kieli on valloittanut suurimman osan Pakistania. Urdua puhutaan todella laajasti koko maassa ja jopa ei-urdukieliset maan asiakkaat vähintään ymmärtävät kieltä, jos puhuminen ei ole täysin sujuvaa. Urdun sanana tarkoittaa ”armeijaa” tai ”sotaleiriä” ja Urdun historia on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on syntynyt sotaleirillä erilaisten murteiden ja kielien sekoituksesta. Kieli syntyi periaatteessa eri maiden sotajoukkojen, kuten esimerkiksi turkkilaisten, persialaisten sekä arabien keskustelujen seurauksena. Urdua ei itsessään pidetä sivistyskielenä, toisin kuin Hindua. Urdun kielellä on kuitenkin erilaista kirjallisuutta ja runollisuutta esimerkiksi novellien muodossa.

Hindulaisuus

Niin hindu kuin myös Urdu kuuluvat osaksi Hindulaisuutta. Hindulaisuudella kuvataan isoa ryhmää erilaisia suuntauksia sekä uskontoja – eikä vain yhtä ja ainoaa uskontoa. Uskontona Hindulaisuus on maailman kolmanneksi suurin uskonto ja sen kannattajamäärä on yleisesti ottaen kasvussa. Uskontoon kuuluu noin reilut miljardi henkilöä, joista lähes 90 prosenttia asuvat Intiassa. Hindulaisuutta harjoitetaan myös Suomessa ja rekisteröityneitä Suomessa asuvia Hindulais-uskontoon kuuluvia asukkaita on reilut 1500.

Hindulaisuuden eri suuntaukset

Kuten jo mainittiinkin, Hindulaisuus muodostuu erilaisista suuntautumisista. Niistä merkittävimpiä ovat: vaishnavismi eli vishnulaisuus, shaivismi eli shivaluus, veerashaivismi eli lingayatit sekä smartismi. Uushindulainen liike on nimeltään Krishna-liike, jossa palvotaan ruumiillistumaa. Hindulaisuus poikkeaa siinä mielessä paljon muista uskonnoista, sillä siinä ei palvota tai uskota vain yhteen ja ainoaan jumalaan – vaan Hindulaisuudessa on lukematon määrä erilaisia persoonallisia jumalia. Kaikki nämä persoonalliset jumalat kuitenkin kantavat juuriaan brahamista joka on kaiken alku – se persoonaton voimalähde. Nykyisessä Hindulaisuudessa uskotaan kuitenkin niin sanottuun triangeliin, jossa on kolmiyhteinen jumala. Tämä kolmiyhteinen jumala muodostuu Brahmasta, joka esiintyy luojajumalana, Vishnusta joka symboloi rakkautta sekä Shivasta joka on samaan aikaan hävittäjä sekä uudelleenluova jumala. Kaikkien näiden kolmen jumalan puoliso on yksi ja ainoa – shakti.

Hindulaisuuden pääpiirteet

Sen lisäksi, ettei Hindulaisuudessa palvota vain yhtä ja ainoaa jumalaa, niin siinä on myös muita poikkeamia muihin uskontoihin verrattuna. Hindulaisuuden perimmäisin ajatus on uudelleensyntyminen eli mokša. Sen perimmäinen ajattelu tapa on se, että ihmisen syntyy maapallolle uudelleen ja uudelleen niin kauan, kunnes hän ymmärtää persoonallisen sielunsa eli atmanin sekä maailmansielun eli brahmanin olevan yhtä ja samaa sielua. Hindulaisuudessa uskotaan myös erittäin vahvasti Karmaan eli lyhykäisyydessään syyn ja seurauksen lakiin. Kun tekee toiselle hyvää, niin se palaa itselle kuten myös päinvastoin.

Muita yleisiä piirteitä Hindulaisuudelle on muun muassa kasvissyöminen sekä lehmän palvominen. Hindulaisuudessa uskotaan, että lehmä antaa ihmisille elinvoimaa antavaa ”nektariinia”. Tämän seurauksena Intiassa matkustaessa voi nähdä lehmiä vapaana ympäri maata.