Latina – lingua latina

Latina – lingua latina

Latina – lingua latina

Yleisesti latina mielletään historialliseksi kieleksi, jota nykypäivänä ei puhu juuri kukaan. Itse latina on indoeurooppalainen kieli, kuten romaanisukuiset kielet jotka kantavat juuriaan latinasta. Aikojen alussa latinaa puhuttiin eksklusiivisesti vain Roomassa ja sen ympäristössä Latiumin alueella Italian maalla. Latinan kultakautena kieli levisi laajasti Rooman alueen ulkopuolella lähes koko Välimeren maihin, vaikka nykypäivänä se mielletäänkin melko kuolleeksi kieleksi. Tähän suurin syy on se, ettei sitä puhuta nykypäivänä äidinkielenä enää missään päin maailmaa. Latinaa kuitenkin opetetaan edelleen kouluissa sekä yliopistoissa ja se on katolisen kirkon virallinen kieli. Latinaa esiintyy myös lääketieteellisissä termeissä ja tautiluokituksissa sekä yleisesti tieteellisissä asianyhteyksissä ja oikeustieteiden perusteissa.

Keskiajalla latina löysi tiensä myös Saksaan ja Pohjoismaihin katolisen kirkon mukana. Kerrotaan, että keskiajalla latina niin ikään syntyi uudelleen varhaiskeskiajan jälkeen mutta sen uudelleensyntyminen toisaalta vaikeutti latinan kielen luonnollista kehitystä, koska sen jälkeen puhuttu ja kirjallinen kieli alkoivat totaalisesti erottua toisistaan. Tämän johdosta syntyi uuslatina, joka tunnetaan erityisesti tieteen kielenä.

Latinan kieliryhmät

Uuslatinan lisäksi latinan kieli jaetaan seuraaviin ryhmiin:

  • Keskiaikainen latina, joka mielletään kirkkolatinaksi
  • Vulgaarilatina, joka symboloi kansan puhumaa arkikieltä
  • Klassinen latina, joka on hienomman kansan eli yläluokan käyttämää erittäin tarkasti tyyliteltyä kieltä
  • Humanistilatina, joka on humanistien kehittämä latinan tyyli, jolla pyrittiin yksikertaistamaan latinan keskiaikaista rakennetta ja sanastoa
  • Lääketieteellinen latina, jota lääkärit käyttävät jokapäiväisessä työssään. Muun muassa useat erilaiset toimenpiteet ja diagnoosit laaditaan edelleen latinaksi, jotta lääkärit ympäri maailmaa pystyisivät ymmärtämään toisiaan.

Latinan ääntäminen ja oikeinkirjoitus

Latinan ääntämisessä on poikkeuksellisen monia muuttujia ja sen ääntämiseen on opeteltava useita eri sääntöjä. Nykypäivänä kouluissa ja yliopistoissa opetetaan pitkälti niin sanottua yksinkertaistettua latinaa, joka on kaukana alkuperäisen latinan kielen ääntämisestä. Muutamia yleissääntöjä yksinkertaistetun latinan ääntämiseen:

  • Kirjain c ja kirjainpari ch lausutaan aina kirjaimena k
  • Kirjainparit ae sekä oe lausutaan kirjaimina ee
  • Kirjainpari qu lausutaan muodossa kv
  • Kirjainpari ph lausutaan kirjaimena f
  • Kirjaimia ä ja ö ei ole olemassa eikä niitä sen seurauksena myöskään äännetä

Kuten jo mainittu, latinan kielessä kirjaimet ä ja ö ovat olemattomia ja latinalaiset aakkoset muodostuvat kirjaimista A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y ja Z. Latinan kielessä ei ole erillisiä pieniä kirjaimia ja kaikki kirjoitusasu esitetään isoin kirjaimin. Aiemmin myöskään välimerkit eivät olleet yleisesti käytettyjä lukuun ottamatta joitain piirtokirjoituksia, joissa sanat eriteltiin toisistaan pistein. Historiassa piste oli kuitenkin ainoa välimerkki, jota esiintyi latinan kielisissä teksteissä ja esimerkiksi pilkku tai lainausmerkit eivät olleet tunnettuja välimerkkejä. Nykyään latinankieliset tekstit muunnetaan kirjoittajan äidinkielen mukaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi Suomalainen latinaa kirjoittava henkilö noudattaa suomen kielen sääntöjä kirjoituksen ulkoasussa. Muinaishistoriassa kirjoitusalustana käytettiin pitkälti kiveä, joka vaikutti kirjainmuotoihin merkittävästi.

Latinan kielen kuoleminen

Suurimmaksi syyksi latinan kielen kuolemiseen on kerrottu sen monimutkaisuus. Itse kielenä latina on erityisen taipuvainen joka tarkoittaa käytännössä sitä, että lähes jokainen sana voidaan muokata tavalla tai toisella. Muokkaavuuteen liittyy muun muassa asianyhteyden henkilö, sukupuoli, numero, näkökulma ja mieliala. Historiassa vaikuttavana tekijänä kielen kuolemisen kannalta oli se, ettei kieltä kehitetty strategisesti eikä kielen standardeja yleistetty, jonka seurauksena latinaa äidinkielenään puhuvat henkilöt vähenivät vuosi vuodelta.