Ranska – Français

Ranskan kieli ennen

Ranska – tuo luvattu romantiikan ja maailman parhaiden croissantien maa. Ranskaan matkustajia kehotetaan aina ottamaan sanakirja matkaan mukaan tai opettelemaan muutaman lauseen ranskaa ennen maahan astumista. Nimittäin ranskalaiset tunnetaan kansana, joka haluaa puhua vain omaa äidinkieltään. Liekö syynä se, että ranskan kieli on maailman puhutuin romaanisukuinen kieli.

Kun katsotaan kauas taakse historiaan, 21. vuosisadalla Ranskaa puhuttiin virallisena kielenä yli 25 eri maassa. Ranskassa ja Korsikassa kielen puhujia oli huimat 60 miljoonaa kun taas Belgiassa lähes neljä miljoonaa ja Sveitsin eri alueilla noin 2 miljoonaa.  Monacossa ja Italiassa ranskan puhujia oli noin 100 000 kummassakin maassa ja ”rapakon” takana Yhdysvalloissa hieman alle 1,5 miljoonaa. Edellä mainituiden maiden lisäksi ranskan puhujia löytyi jo historiassa 50 eri Afrikan maasta, kuten esimerkiksi Benignistä, Kamerunista, Kongosta ja Pohjois-Afrikassa Tunisiasta ja Marokosta. Myös miljoonat Vietnamin, Laoksen ja Kambodzan asukkaat puhuivat ranskaa ensimmäisenä kielenään.

Itse ranskan kieli syntyi varhaiskeskiajalla, kun kielellisiä vaikutteita saatiin nykyisen Saksan alueelta tulleilta ”frankeilta”. Lisäksi vaikutteita kieleen on saatu myös kelttiläisten puhumista kielistä.

Aivan ensimmäiset ranskan kielellä kirjoitetut dokumentit löytyvät vuodelta 842. Seuraavat havainnot ranskan kielisistä dokumenteista ajoittuvat vuosille 880-882. Nämä historialliset dokumentit on kuitenkin kirjoitettu muinaisranskaksi, jonka kerrotaan kantavan juuriaan eteläisestä Ranskasta. 1700-luvun loppupuolella alkanut Ranskan vallankumous vaikutti myös ranskan kieleen ja se kehittyi pikkuhiljaa modernimmaksi. Moderni kielioppi ja sanasto standardisoitiin ja kyseisiä standardeja kiristettiin ennennäkemättömällä tavalla 1800-luvulla. Näin syntyi moderni ranskan kieli.

Kielioppi

Ranskan kielioppi on melko yksinkertainen sen pääsääntöjen opittua. Muun muassa maskuliiniset ja feminiiniset sukupuolet erotetaan toisistaan, vaikka ne eivät yleensä ole merkittynä substantiiviin, vaan pikemminkin liitteenä olevaan artikkeliin tai itse adjektiiviin. Ranskankieliset verbit on konjugoitu kolmelle persoonalle, vaikka useat verbimuodoista pysyvätkin identtisinä. Ranskan kielessä on myös lukuisia verbaalimuotoja suuntaa-antaville pakonomaisille tai ahdistuneille mielialoille, joita kuvataan epätarkkoina, ennustavina ja ehdollisina muotoina. Usein ranskan kielen lausuminen mielletään hankalaksi, vaikka itse kirjoitusasun ääntäminen on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta säännöllinen. Tyypillistä kuitenkin on, että sanan lopussa olevat e, s ja x kirjaimet jätetään kokonaan ääntämättä.

Ranskan kieli nykypäivänä

Ranskan kansa on erityisen ylpeä kielestään ja nykypäivänä sitä suojellaankin parhaan mukaan englannin kielen lainasanoja vastaan. Esimerkiksi ranskan laissa on määrätty, että kaikissa mainoksissa pitää olla virallinen ranskankielinen käännös, jos alkuperäinen mainos esitetään vieraalla kielellä. Myös radioiden täytyy soittaa todistettavasti vähintään 40 prosenttia ajasta ranskan kielistä musiikkia.

Ranska on myös maailmalla tärkeä kieli ja se on yksi kolmesta Euroopan komission työkielistä. Ranskan kieli toimii myös yhtenä YK:n kuudesta virallisesta kielestä. Vielä 2000-luvun alkupuolella kirjoitettiin paljon enemmän virallisia dokumentteja ranskaksi niin Euroopan komissiossa kuin YK:ssa mutta nykyään lähes kaikki viestintä dokumentoidaan englanniksi.

Nykypäivänä äidinkielenä ranskaa puhuu noin 77 miljoonaa ihmistä ja toisena kielenä noin 87 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti.

Ranskan opiskelu

Ranskan kieli luokitellaan yhdeksi tärkeimmäksi maailmankieleksi ja sitä opetetaan lukuisissa kouluissa ja yliopistoissa ympäri maailmaa. Se myös tunnetaan toiseksi suosituimpana opetuskielenä maailmalla heti englannin jälkeen. Kielellä on tärkeä ja vahva asema tieteen, journalismin ja diplomatian aloilla. Ranskan kielen tulevaisuuteen vaikuttaa vahvasti se, miten Afrikan koulutustilanne kehittyy koska ranskan puhujia Afrikassa on satoja miljoonia. Kehityksestä riippuen tulevaisuudessa ranskan kielen puhujien määrä saattaa jopa kolminkertaistua nykyisestä. On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä ranskan kieli saattaa kivuta maailman puhutuimmaksi kieleksi. Suomessa ranskaa voi opiskella muun muassa Helsingissä ranskalais-suomalaisessa koulussa ja Tampereella Filière franco-finlandaise de Tampere nimisessä oppilaitoksessa.