Ranskan kielen variaatiot ympäri maailmaa

Ranskan kielen variaatiot ympäri maailmaa

Ranskan kielen variaatiot ympäri maailmaa

Ranska on maailman toiseksi opiskelluin kieli ja näin ollen se on myös yksi puhutuimmista kielistä ympäri maailmaa, kaikissa eri maanosissa. Ranskan kieli vallitsee myös bisneskielenä ja se on englannin ja kiinan jälkeen yksi bisnesmaailman suosituimmista kielistä.

Kielenä ranska on erittäin potentiaalinen taloutta ajatellen, sillä Ranskassa ja ranskan kielisissä maissa tuotetaan noin 20 prosenttia maailmankaupasta. On ennustettu, että seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana ranskan kielen puhujien määrä kasvaa entisestään ja puhujia tulisi olemaan arviolta 770 miljoonaa vuoteen 250 mennessä. Puhujien määrän kasvaessa toki myös maailmankauppa kasvaa ja tulevaisuudessa ranska saattaa hyvinkin todennäköisesti olemaan yhtä käytetty, ellei jopa käytetympi bisneskieli kuin englanti. Kuten jo mainittu, ranskaa puhutaan kaikissa maailman maanosissa. Amerikassa sitä puhutaan Kanadassa ja Haitilla. Euroopassa Ranskassa, Sveitsissä, Luxemburgissa, Belgiassa ja Monacossa. Afrikassa ranskaa puhutaan erittäin laajasti, yhteensä 21 eri maassa, kuten esimerkiksi Kongossa, Kamerunissa, Burundissa sekä Beninissä. Oseaniassa ranskaa puhuvat Vanututun kansa.

Ranskan kielen variaatiot

Yhden maan sisällä kielen murteet saattavat vaihdella erittäin runsaasti etelästä pohjoiseen ja niin myös samaa kieltä puhutaan eri murteilla sekä aksenteilla eri maissa, saatikka eri maanosissa. Esimerkiksi Afrikasta Ranskaan matkustavat afrikkalaiset puhuvat ranskaa huomattavasti eri tavalla kuin eurooppalaiset. Eroja löytyy myös Euroopassa puhutun ranskan sekä Kanadassa puhutun ranskan välillä. Kanadassa suurin osa ranskan puhujista, noin 95 prosenttia asuu Quebecissä. Alla viisi faktaa eroista.

  • Kanadassa puhuttu ranska kuulostaa vanhoillisemmalta kuin Ranskassa puhuttu ranskan kieli. Ranskassa puhuttu ranska on eurooppalaistunut ja niin ollen kuulostaa modernimmalta. Suurimmat erot kuuluvat ääntämisessä sekä sanastossa.
  • Kanadan ranska on enemmän englantilaistunut. Vaikka Kanadassa puhuttu ranska onkin vanhoillisempaa, niin on siinä enemmän viitteitä englannin kielestä. Englannin kielisillä viittauksilla tarkoitetaan sanoja, jotka on otettu suoraan englannista eikä niitä ole muutettu tai lauseita, jotka on käännetty suoraan englannista ranskaksi.
  • Kanadassa puhuttu ranska on paljon alkuperäisempää. Kielessä on useita sanoja alkuperäiskielistä, jotka ovat pysyneet sanastossa aikojen alusta.
  • Ylipäätänsä sanastossa ja puheessa esiintyy paljon eroja. Esimerkiksi puhuttaessa Kanadalaiset ilmaisevat itseään epävirallisesti ilman teitittelyä, kun taas Ranskassa teitittely on yleisempää. Kohteista ja objekteista puhutaan myös eri sävyyn.
  • Yleisesti ottaen Ranskassa puhutaan kieltä nopeammin ja varsinkin nuoret käyttävät paljon slangia, joka nopeuttaa kielen puhumista entisestään.

Missä Quebec sijaitsee?

Quebec on maantieteellisesti ajatellen Kanadan suurin provinssi ja se sijaitsee maan itäosassa. Quebecin pääkaupunki on niinkin eksoottisen niminen kuin Quebec. Kuten jo mainittu, Quebecistä löytyy suurin osa ranskan puhujista koko Kanadassa, sillä suurin osa Quebecin asukkaista puhuvat äidinkielenään ranskaa. Suuresta ranskan kielen puhujista johtuen, paikkaa kutsutaankin ranskalaisen-Amerikan kulttuurikeskukseksi. Koska Quebec on provinssina suuri, on siellä myös paljon erilaisia tapahtumia sekä ennen kaikkea kulttuuria. Varsinkin ranskan kieliset Kanadalaiset pitävät tiukasti yhtä ja erilaisia tapahtumia järjestetään viikoittain, jotta kulttuuria ja ranskan kieltä pidetään yllä. Ranskan kielen ylläpitäminen on erityisen tärkeää pienille lapsille ja nuorille, sillä myös englantia puhutaan laajasti ympäri Kanadaa. Quebec on siinä mielessä ”vanhoillinen”, että he ovat erittäin ylpeitä ranskan kielisyydestään ja sitä yritetään vaalia parhaan mukaan. Yleisesti ottaen Quebec on tunnettu varsinkin sen upeasta luonnosta ja sieltä löytyykin henkeäsalpaavia nähtävyyksiä ja kohteita, missä voi vierailla. Eritoten talvella Quebecissä on erittäin monipuoliset ja hauskat talviliikuntamahdollisuudet. Talvi on kylmä ja luminen, kuten Suomessa. Suositut talviurheilumahdollisuudet ovatkin hyvin samankaltaisia kuin Suomessa; laskettelu, hiihto, luistelu sekä jääkiekko ovat suosittuja talviurheilumuotoja kaikenikäisille harrastajille.

Quebec poikkeaa monista muista provinsseista siten, että se on täysin itsehallintoaluetta. Quebecissä vallitsee oma lainsäädäntö sekä poliittiset puolueet. Siellä huolehditaan itse muun muassa yleisestä järjestyksestä, paikallisesta infrastruktuurista, luonnonvarojen käytöstä, koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Kaikilla itsehallinto provinsseilla on omat perustuslait, jotka eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa liittovaltion perustuslain kanssa. Sama pätee muuta lainsäädäntöä eli toisin sanoen Quebecin on toimittava linjassa yleisesti Kanadan muita provinsseja sekä maan perustuslakia tukien.