Viron kieli & kulttuuri – Eesti keel

Viron kieli & kulttuuri – Eesti keel

Viron kieli & kulttuuri – Eesti keel

Viron kieli on yksi Euroopan kielivähemmistöistä, sillä kielellä on vain reilu miljoona puhujaa. Viron kieli kuuluu uralilaisten kielten sukuun ja on itämerensuomalainen kieli eli suomen lähisukukieli ja näin ollen muistuttaa suomen kieltä. Ensimmäiset löydetyt viron kieliset kirjoitukset johtavat juurensa 13-vuosisadalta.

Viron kansalaiset ovat taistelleet saadakseen sivilisaation sekä kulttuurilliset saavutukset historian kirjoihin. Se, että kirjoituksia ei ole löydetty ennen 13-vuosisataa johtuu pitkälti maan surullisesta historiasta. Historiassa pohjoiset ristiretket johtivat Saksan, Ruotsin sekä Venäjän hallitsemaan maata ennen kuin maa vapautettiin virallisesti 18-vuosisadalla. Vapauttamisen jälkeen niin kulttuuri, kieli ja itse maa puhkesivat kukkaan. Viro on maana pieni mutta kielellä on kaksi murretta, jotka ovat jakautuneet pohjois, – ja eteläviron mukaan. Aiemmin murteita kutsuttiin Tallinnan viroksi pohjoisessa ja Tarton viroksi etelässä. Myöhemmin kielen ja viron kansan kehittyessä pohjoinen murre musersi eteläisen murteen ja pääkaupungissa puhuttu Tallinnan murre otti vallan koko Virossa. Suomalaisen on helppo ymmärtää viroa mutta on tutkittu, että virolaisten on vielä helpompi ymmärtää suomen kieltä. Viron kielessä esiintyvät kahdeksan suomen kieltä edustavaa vokaalia sekä illabiaalinen keskivokaali õ. Suomen ja viron kielissä esiintyy useita samankaltaisuuksia mutta esimerkiksi kvantiteettijärjestelmä on huomattavasti mutkikkaampi kuin suomen kielessä. Viron kielessä ei esiinny pitkiä ja lyhyitä äänteitä, vaan niiden sijaan voidaan erottaa kolme eri kestoastetta; pitkät-, puolipitkät-, sekä lyhyet äänteet. Periaatteessa tämä symboloi sitä, että painottomat vokaalit sekä pitkät kokonaiset tavut ovat kuluneet pois kielestä. Suomen kieli edustaa enemmänkin alkuperäistä kantaa sekä kieltä. Muutoin maantieteellisesti viro ei muistuta muiden naapurimaiden, kuten esimerkiksi venäjän kieltä. Kiinnostaako testata venäjän kielen taitosi?

Viron maantieteellinen sijainti ja kulttuuri

Viro on maantieteellisesti mielenkiintoisessa sijainnissa. Itämeren yli pääsee niin Ruotsiin kuin Suomeen ja Itä-puolella häämöttää Venäjä. Viron kansa koostuu lähinnä virolaisista, venäläisistä sekä ukrainalaisista. Tiheän meriliikenteen seurauksena myös suomalaisia asustaa virossa, kuin myös toisinpäin ja suomalais-virolaisia perheitä on runsaasti. Ensimmäinen löydetty viron kielinen kirja on vuodelta 1535 ja vironkielinen raamattu julkaistiin vuonna 1739. Viro on maana huomattavasti köyhempi kuin esimerkiksi Suomi mutta koulutus on aina ajanut isoa osaa Viron kansaa. Virossa on useita kansainvälisiä yliopistoja ja koko kansan yleinen englannin kielen taito on hyvä, niin kuin Pohjoismaissa. Virolaisissa yliopistoissa on iso joukko suomalaisia opiskelijoita suorittamassa tutkintojaan.

Politiikka ja uskonto

Poliittisilta järjestelyiltään Viro muistuttaa monilla tavoin Suomea. Maa on tasavalta, jolta hallitsee presidentti. Poliittinen kokoonpano muodostuu 101 jäsenestä, joita kutsutaan nimellä Riigikogu. Poliisi toimii maanlaajuisesti, kuten Suomessakin ja miehet käyvät armeijaa vuoden ajan. Armeija ei kuitenkaan ole pakollinen ja se on melko epäsuosittu. Viron puolustusvoimiin kuuluu kuitenkin noin kuuden tuhannen vapaaehtoisen miehistön joukko, joita kutsutaan nimellä Kaitseelit. Suomen tapaan evankelis-luterilainen kirkko on suosituin ja heidän seurakuntiin kuuluu suurin osa Viron kansalaisista, lähes 90 prosenttia maan väestöstä. Suurin osa virolaisista suomalaisten tapaan eivät koe itseään kovin uskonnollisiksi ja kirkossa käydään lähinnä joulun aikaan tai muina tärkeinä merkkipäivinä. Merkkipäivistä puhuttaessa naimisiin meneminen Virossa poikkeaa huomattavasti suomalaisesta kulttuurista. Häät kestävät yleensä kahdesta, kolmeen päivään ja ne sisältävät runsaasti musiikkia, ruokaa sekä juomaa. Muutoin suurimpana juhlana pidetään joulua, jolloin tavallisesti koko suku kerääntyy yhteen nauttien jouluruoista sekä ajasta suvun kesken.

Maailmalla Viro tunnetaan lähinnä klassisesta musiikista kuuluisten säveltäjien Arvo Pärtin, Veljo Tormisin sekä Eduard Tubin johdosta.